SOFIA ALBERTSSONS STOCKHOLMSPESTEN
Undergången är här!
Läs mer om vår utgivning

Sagt om Swedish Zombie:

"Det jag verkligen uppskattar med förlaget Swedish Zombie är att utgivningen består av högkvalitativ litteratur som griper tag och håller fast."