Om Pål Eggert i tidningen Mål & Medel

Fin essä av Henrik Johansson om Pål Eggert och hans böcker Borde vara död samt Dödfödd i senaste numret av tidningen Mål & Medel.
Du kan läsa artikeln här i tidningen som pdf: http://tinyurl.se/_o
Eller online här utan bilder: http://tinyurl.se/o64fu