Pål Eggert om autofiktiv skräck på Opulens

”Autofiktionen växte fram som en allt mer dominerande strömning i samtidslitteraturen under 2010-talet. Under en diskussion med andra skräckförfattare/skribenter på ett internetforum blev jag varse att flera arbetade med texter som blandade det självbiografiska med skräckinslag – autofiktiv skräck. Kanske är det en ny undergenre i vardande.”

Pål Eggert skriver om autofiktion i skräcklitteratur på Opulens. Klicka för att läsa hela artikeln.